Tổng Cục dân số nói về quyết định đột ngột khiến 600 cán bộ mất việc ở Thanh Hóa

02:49 27/08/2020 | Lượt xem

Tổng Cục dân số – Kế hoạch hóa gia đình vừa có văn bản đề nghị Thanh Hóa ưu tiên tuyển dụng những cán bộ dân số đang mất việc trước đó.

Tổng Cục dân số – Kế hoạch hóa gia đình vừa có văn bản đề nghị Thanh Hóa ưu tiên tuyển dụng những cán bộ dân số đang mất việc trước đó.

Ngày 20/8, Tổng Cục DS-KHHGĐ đã có văn bản số 453 về việc giải quyết đơn, thư kiến nghị của chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã ở Thanh Hóa.

Nội dung trong công văn, Tổng Cục DS-KHHGĐ đề cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ dân số các cấp của tỉnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ dân số cấp xã.

Nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt cũng như không làm ảnh hưởng đến tâm tư của đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ tại địa phương.

Tổng cục DS-KHHGD (Bộ Y tế) đề nghị tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Y tế giao nhiệm vụ thực hiện công tác cho Trạm Y tế cấp xã và bố trí viên chức của trạm thực hiện công tác DS-KHHGĐ.

Tổng Cục dân số nói về quyết định đột ngột khiến 600 cán bộ mất việc ở Thanh Hóa
Các cán bộ dân số ở Thanh Hóa nghiên cứu văn bản của Tổng Cục DS-KHHGĐ

 

Tổng Cục dân số nói về quyết định đột ngột khiến 600 cán bộ mất việc ở Thanh Hóa
Văn bản của Tổng Cục DS-KHHGĐ

Tổng cục DS-KHHGD đề nghị, trong quá trình tuyển dụng viên chức làm công tác dân số của Trạm Y tế cấp xã, Sở Y tế quan tâm tuyển dụng những viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Ưu tiên những người đã có thời gian tham gia làm công tác dân số cấp xã vì đây là những người đã có kinh nghiệm trong việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân số tại địa phương.

Theo đó, ngày 24/8, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố  rà soát, sắp xếp, bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chuyên trách làm công tác DS-KHHGĐ.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tong-cuc-dan-so-noi-ve-quyet-dinh-dot-ngot-khien-600-can-bo-mat-viec-o-thanh-hoa-669578.html

Related Posts

Ηἀι̇ ƤҺօ̀п‌ց: Ɖι̇ȇ̀υ ᴛɾα ⱱυ̣ ᴛҺι̇ ᴛҺȇ̓ Ƅι̣̇ ᴛɾօ́ι̇ ᴛαƴ ᴄҺα̑п, ᴄօ̣̂ᴛ ⱱὰօ ƌά օ̛̉ Ƅα̃ι̇ пυօ̑ι̇ п‌ցαօ

Ν‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ɗα̑п Ηἀι̇ ƤҺօ̀п‌ց ƥҺάᴛ Һι̇ệп п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ƌὰп օ̑п‌ց ᴛ.ὐ̛ ⱱ.օ.п.‌ց ᴛɾօп‌ց ᴛυ̛ ᴛҺȇ́ Ƅι̣̇ ᴛɾօ́ι̇ ᴛαƴ ᴄҺα̑п, ᴄօ̣̂ᴛ ⱱὰօ ᴛἀп‌ց ƌά օ̛̉ Ƅα̃ι̇ пυօ̑ι̇ п‌ցαօ. Տάп‌ց 13/3, ᴛҺυ̛օ̛̣п‌ց ᴛά Ɖὰօ Μι̇пҺ Ɖύ̛ᴄ, Ƭɾυ̛օ̛̉п‌ց...

Qυἀп‌ց Ν‌ցα̃ι̇: Ɓᾰ́ᴛ Ƅᾰп‌ց ᴛɾօ̣̂ɱ xe ℓι̇ȇп ᴛι̇̓пҺ, ɗυ̣ ɗօ̑̃ ᴛɾe̓ Ƅυ̣ι̇ ƌօ̛̀ι̇ ℓὰɱ 'ᴄҺυƴȇп ‌ցι̇α ƌά xȇ́'

Ɖυ̛օ̛̀п‌ց ɗα̑ƴ ᴛɾօ̣̂ɱ xe ɱάƴ ⱱὰ “xe̓ ᴛҺι̣̇ᴛ” ᴛι̇ȇυ ᴛҺυ̣ ℓι̇ȇп ᴛι̇̓пҺ ⱱὺ̛α Ƅι̣̇ ᴄҺᾰ̣ᴛ ƌύ̛ᴛ, Ƅᾰ́ᴛ 16 п‌ցҺι̇ ƥҺα̣ɱ, ᴛɾօп‌ց ƌօ́ ᴄօ́ ƌȇ́п 11 ᴛɾe̓ eɱ ᴛὺ̛ 13 – 16 ᴛυօ̑̓ι̇. Ν‌ցὰƴ 13.3,...

lên đầu trang