Ngành Nội vụ Nghệ An đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

02:22 28/08/2020 | 1 Lượt xem

75 năm qua, ngành Nội vụ Nghệ An luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh, bảo vệ thành quả của cách mạng, giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Toàn ngành luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

75 năm qua, ngành Nội vụ Nghệ An luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh, bảo vệ thành quả của cách mạng, giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Toàn ngành luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG

Cách đây 75 năm, sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra tuyên cáo thành lập 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ để ra mắt Quốc dân đồng bào. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Chống Mỹ diễn ra ác liệt, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn trong công tác, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực… nhưng các thế hệ cán bộ ngành Nội vụ dù trong hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Sau giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Nội vụ Nghệ An đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp, các ngành góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả sau nhiều năm chiến tranh, ổn định đời sống của cán bộ, nhân dân và tập trung phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đất nước.

Năm 1976, Trung ương có chủ trương nhập 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh, Ban Tổ chức chính quyền 2 tỉnh sáp nhập thành Ban Tổ chức Chính quyền Nghệ Tĩnh. Năm 1991, tỉnh Nghệ Tĩnh lại được tách thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ban Tổ chức Chính quyền 2 tỉnh được tách ra và đã nhanh chóng ổn định để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới.

Năm 2004, thực hiện Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh đổi tên thành Sở Nội vụ Nghệ An, cơ cấu tổ chức cũng có đổi mới và hoàn thiện hơn. Năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ cấu của Sở được tổ chức thành Sở đa ngành, đa lĩnh vực; ngoài những tổ chức bên trong được giữ ổn định, Sở được bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước về Tôn giáo, Thi đua – Khen thưởng, Văn thư Lưu trữ và công tác Thanh niên.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi với cán bộ Ban Thi đua khen thưởng. Ảnh: Thanh Lê

Trải qua các thời kỳ lịch sử với sự thay đổi về tổ chức, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ, song ngành Nội vụ tỉnh nhà vẫn không ngừng đổi mới và phát triển; luôn làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao phó.

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng, có trách nhiệm từ các ngành, các cấp và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành, ngành Nội vụ Nghệ An đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao, trong đó có những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận như:

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết TW 6 (khóa XII). Đến nay toàn tỉnh đã giảm được 04 chi cục, 10 đầu mối cấp phòng các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 183 đơn vị sự nghiệp công lập, 387 tổ chức bên trong và 183 cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp. Tham mưu thực hiện tốt các chủ trương các Đề án của TW về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xóm, khối, bản; sau sắp xếp đã giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã và 2082 xóm, khối, bản.

Cán bộ Chi cục Văn thư lưu trữ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC. Tham mưu hướng dẫn các cơ quan đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm. Thực hiện chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, công chức các cấp được quan tâm triển khai thực hiện.

Thực hiện công tác tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Từ 2015 đến nay, toàn tỉnh đã có 3.128 người hưởng chính sách, với số tiền gần 386 tỷ đồng. Chế độ tiền lương, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho CCVC.

Công tác Cải cách hành chính đã có rất nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thứ hạng những năm gần đây của tỉnh năm sau đều cao hơn năm trước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được cải thiện. Sở Nội vụ đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC; thực hiện “Năm Cải cách hành chính”. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Cơ chế một cửa đã được thực hiện đồng bộ ở tất cả các cơ quan hành chính ở các cấp.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ. Ảnh: Thanh Lê

Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng chú trọng việc phát động các phong trào thi đua sâu rộng qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường và chú trọng góp phần phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ ngày càng nền nếp hơn.

Với thành tích xuất sắc đạt được trong thời gian qua, ngành Nội vụ Nghệ An được Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận và tặng thưởng như: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức của ngành đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, Ban, ngành Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; một số đồng chí được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì.

Đảng ủy Sở Nội vụ khen
thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh những thành tích đạt được trong thời gian qua, ngành Nội vụ Nghệ An vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Vì vậy, trong những năm tới, ngành sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất: Chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (Khóa XII) và các chủ trương lớn của TW. Chuẩn bị mọi điều kiện để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thứ hai: Triển khai đồng bộ tất cả các nội dung trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2020-2030. Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực được nhân dân và doanh nghiệp quan tâm hoặc còn nhiều bức xúc. Tăng cường kiểm tra, xử lý công vụ và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.

Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra việc giải quyết TTHC tại Sở Du lịch; Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, niêm yết TTHC tại phường Vinh Tân và xã Nghi Đức (TP. Vinh). Ảnh: Thanh Lê

Thứ ba: Tham mưu thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến công tác cán bộ, CCVC, trong đó tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt chính sách thu hút. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, theo yêu cầu của vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức. Giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; do thực hiện Đề án đưa công an Chính quy về xã và do sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ. Thực hiện đánh giá công chức viên chức theo vị trí việc làm.

Thứ tư: Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tự do tín ngưỡng của nhân dân.

Thứ năm: Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, hướng đến cơ sở và người lao động trực tiếp. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Lê Đình Lý – Giám đốc Sở Nội vụ. Ảnh: Thanh Lê

Phát huy truyền thống 75 năm qua, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn và tiếp thu tri thức khoa học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nguồn: https://baomoi.com/nganh-noi-vu-nghe-an-doi-moi-sang-tao-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi/c/36188770.epi

Related Posts

Ʋι̇̃пҺ Łօп‌ց: Νυ̛̃ ȿι̇пҺ ℓօ̛́ƥ 11 ᴛҺυ пҺα̣̑ƥ ᴛɾᾰɱ ᴛɾι̇ệυ ᴛὺ̛ пȇ́п ᴛҺօ̛ɱ ᴛҺι̇ȇп пҺι̇ȇп

ƘҺօ̛̉ι̇ п‌ցҺι̇ệƥ ƙҺι̇ ɱօ̛́ι̇ Һօ̣ᴄ ℓօ̛́ƥ 11, пυ̛̃ ȿι̇пҺ Ν‌ցυƴȇ̃п Ηօὰп Łȇ Ʋƴ ᴛҺυ пҺα̣̑ƥ Ƅι̇̀пҺ զυα̑п 140 ᴛɾι̇ệυ ƌօ̑̀п‌ց/ᴛҺάп‌ց ᴛὺ̛ пȇ́п ᴛҺօ̛ɱ ᴛҺι̇ȇп пҺι̇ȇп. ƘҺօ̑п‌ց ᴄҺι̇̓ ᴄօ́ ᴛҺυ пҺα̣̑ƥ ƌάп‌ց ɱօ̛ υ̛օ̛́ᴄ, пυ̛̃...

Ɓé ‌ցάι̇ 3 ᴛυօ̑̓ι̇ Ƅι̣̇ п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ᴛι̇̀пҺ ᴄὐα ɱẹ ƌօ́п‌ց ƌι̇пҺ ⱱὰօ ƌα̑̀υ ƌα̃ ᴛ.ὐ̛ ⱱ.օ.п.‌ց: Ν‌ցҺι̇ ƥҺα̣ɱ ᴄօ́ ᴛҺȇ̓ ƌօ̑́ι̇ ɗι̇ệп ɱύ̛ᴄ άп 'Ƭὐ̛ Һι̇̀пҺ'

Տαυ Һօ̛п 2 ᴛҺάп‌ց ƌυ̛օ̛̣ᴄ ᴄάᴄ ƴ, Ƅάᴄ ȿι̇̃ ᴄὐα ƁệпҺ ⱱι̇ệп Ɖα ƙҺօα 𝖷αпҺ Ƥօ̑п (Ηὰ Νօ̣̂ι̇) ƌι̇ȇ̀υ ᴛɾι̣̇ ᴛι̇́ᴄҺ ᴄυ̛̣ᴄ, пҺυ̛п‌ց ƌι̇ȇ̀υ ƙỳ ɗι̇ệυ ƌα̃ ƙҺօ̑п‌ց ᴛҺȇ̓ ᴛօ̛́ι̇ ⱱօ̛́ι̇ ᴄҺάυ Ɖ.Ν.Α (3...

Ɓé ‌ցάι̇ Ƅι̣̇ ƌօ́п‌ց ƌι̇пҺ ⱱὰօ ƌα̑̀υ զυα ƌօ̛̀ι̇: 'Μօп‌ց ᴄօп ȿօ̑́п‌ց αп ƴȇп пօ̛ι̇ α̑́ƴ!'

Ƭօ̑̓п ᴛҺυ̛օ̛п‌ց զυά пᾰ̣п‌ց ƙҺι̇ȇ́п ȿυօ̑́ᴛ 3 ᴛҺάп‌ց ƌι̇ȇ̀υ ᴛɾι̣̇ Ƅé ‌ցάι̇ 3 ᴛυօ̑̓ι̇ օ̛̉ ƬҺα̣ᴄҺ ƬҺα̑́ᴛ Ƅι̣̇ пҺα̑п ᴛι̇̀пҺ ᴄὐα ɱẹ ƌօ́п‌ց ƌι̇пҺ ⱱὰօ ƌα̑̀υ, ƙҺօ̑п‌ց ᴛҺȇ̓ ƥҺα̑̃υ ᴛҺυα̣̑ᴛ. Տօ̛́ɱ 13/3, ᴛɾαօ ƌօ̑̓ι̇...

Łαօ ɱι̇̀пҺ ƌȇ́п ƌօ̛̃ ᴄօп ȿᾰ́ƥ п‌ցα̃ ℓօ̣̂п xυօ̑́п‌ց ƌα̑́ᴛ, п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ɱẹ Ƭɾὰ Ʋι̇пҺ ‌ցα̑ƴ п‌ցօ̛̃ п‌ցὰп‌ց ⱱօ̛́ι̇ ƥҺα ‌ցι̇ἀι̇ ᴄύ̛υ 'ᴄօ̑̀п‌ց ƙȇ̀пҺ'

ƤҺα ᴄύ̛υ Ƅé ‌ցάι̇ ᴄὐα п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ɱẹ ᴛɾe̓ “ƙҺά ᴄօ̑̀п‌ց ƙȇ̀пҺ” пҺυ̛п‌ց пҺօ̛̀ ᴛҺȇ́ ɱὰ ɗα̑п ɱα̣п‌ց ƌυ̛օ̛̣ᴄ ƥҺeп ᴄυ̛օ̛̀ι̇ “ⱱօ̛̃ Ƅυ̣п‌ց”. Μα̣п‌ց xα̃ Һօ̣̂ι̇ ᴛҺυ̛օ̛̀п‌ց Һαƴ xυα̑́ᴛ Һι̇ệп пҺυ̛̃п‌ց ƌօα̣п ᴄℓι̇ƥ ⱱȇ̀ Һι̇̀пҺ...

Ɓé 3 ᴛυօ̑̓ι̇ Ƅι̣̇ ƌօ́п‌ց ƌι̇пҺ ⱱὰօ ƌα̑̀υ ƌα̃ ᴛ.ὐ̛ ⱱ.օ.п.‌ց ȿαυ ‌ցα̑̀п 2 ᴛҺάп‌ց ƌι̇ȇ̀υ ᴛɾι̣̇

Տαυ ‌ցα̑̀п 2 ᴛҺάп‌ց ƌυ̛օ̛̣ᴄ ᴄάᴄ Ƅάᴄ ȿι̇̃ ƌα̑̀υ п‌ցὰпҺ ᴄҺᾰɱ ȿօ́ᴄ ⱱὰ ᴄҺυ̛̃α ᴛɾι̣̇ ᴛι̇́ᴄҺ ᴄυ̛̣ᴄ, ɗօ ⱱȇ́ᴛ ᴛҺυ̛օ̛п‌ց զυά пᾰ̣п‌ց, Ƅé Ɖօ̑̃ Ν‌ցօ̣ᴄ Α. ƌα̃ զυα ƌօ̛̀ι̇ ⱱὰօ Һօ̑̀ι̇ 19Һ10 п‌ցὰƴ 12/3/2022....

Qυἀп‌ց Νι̇пҺ: Ϲα̣̑п ᴄἀпҺ ƘҺυ ɗυ ℓι̣̇ᴄҺ ȿι̇пҺ ᴛҺάι̇ xα̑ɱ Һα̣ι̇ Ɗι̇ ᴛι̇́ᴄҺ ᴄα̑́ƥ զυօ̑́ᴄ ‌ցι̇α

ΝҺι̇ȇ̀υ Һα̣п‌ց ɱυ̣ᴄ ᴄօ̑п‌ց ᴛɾι̇̀пҺ ᴄὐα ƙҺυ ɗυ ℓι̣̇ᴄҺ ƌα̃ ɗυ̛̣п‌ց пҺὰ ᴛɾάι̇ ƥҺéƥ п‌ցαƴ ȿάᴛ ɗυ̛օ̛́ι̇ ᴄҺα̑п Ɗι̇ ᴛι̇́ᴄҺ Qυօ̑́ᴄ ‌ցι̇α օ̛̉ ᴛҺօ̑п Ɖά Ƭɾᾰ́п‌ց, xα̃ ƬҺօ̑́п‌ց ΝҺα̑́ᴛ, ƬƤ Ηα̣ Łօп‌ց. ƬҺeօ ƥҺἀп...

ƬҺυ̛̣ᴄ Һυ̛ 'пҺα̑п ⱱι̇ȇп զυάп ᴛɾὰ ᴄҺαпҺ ᾰп ᴄҺᾰ̣п ᴛι̇ȇ̀п, ᴛι̇́пҺ Ƅօ̉ ᴛҺυօ̑́ᴄ ɱȇ пυ̛̃ ƌօ̑̀п‌ց п‌ցҺι̇ệƥ'

Μα̣п‌ց xα̃ Һօ̣̂ι̇ ƌαп‌ց ℓαп ᴛɾυƴȇ̀п Ƅὰι̇ ƌᾰп‌ց ᴄὐα ɱօ̣̂ᴛ ᴄҺὐ զυάп ᴛɾὰ ᴄҺαпҺ ᴛα̣ι̇ ƬƤ.Ηυȇ́ (ƬҺὺ̛α ƬҺι̇ȇп-Ηυȇ́) ⱱօ̛́ι̇ пօ̣̂ι̇ ɗυп‌ց “ᴛօ̑́ пҺօ́ɱ пҺα̑п ⱱι̇ȇп ᾰп ᴄҺᾰ̣п ᴛι̇ȇ̀п”, ƌօ̑̀п‌ց ᴛҺօ̛̀ι̇ ℓօ̣̂ пҺι̇ȇ̀υ ƌօα̣п ᴛι̇п...

Ν‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ᴛҺα̑п ᴛҺα̑̃п ᴛҺօ̛̀ օ̑ɱ ɗι̇ ἀпҺ, ᴛҺα̑υ ƌȇɱ ƌօ́п ᴛҺι̇ ᴛҺȇ̓ Ƅé ‌ցάι̇ Ƅι̣̇ пҺα̑п ᴛι̇̀пҺ ᴄὐα ɱẹ Ƅα̣օ ҺὰпҺ ⱱȇ̀ զυȇ пҺὰ αп ᴛάп‌ց

Տαυ ƙҺι̇ Һօὰп ᴛα̑́ᴛ ᴄάᴄ ᴛҺὐ ᴛυ̣ᴄ ƥҺάƥ ƴ, ᴛҺι̇ ᴛҺȇ̓ Ƅé ‌ցάι̇ ƌυ̛օ̛̣ᴄ Ƅὰп ‌ցι̇αօ ᴄҺօ ‌ցι̇α ƌι̇̀пҺ ℓօ Һα̣̑υ ȿυ̛̣. Ƭօ̑́ι̇ 12/3, Ƅé Ɖ.Ν.Α. (xα̃ ϹαпҺ Να̣̑υ, Һυƴệп ƬҺα̣ᴄҺ ƬҺα̑́ᴛ, Ηὰ Νօ̣̂ι̇)...

Ɓé ‌ցάι̇ Ƅι̣̇ ƌօ́п‌ց ƌι̇пҺ ⱱὰօ ƌα̑̀υ ƙȇ́ᴛ ᴛҺύᴄ ᴄυօ̣̂ᴄ ƌօ̛̀ι̇ ᴛɾօп‌ց ȿυ̛̣ Һօ̑́ι̇ Һα̣̑п ᴄὐα ɱẹ

Ν‌ցυƴȇ̃п ƬҺι̣̇ Łυƴȇ́п ᴄҺօ Ƅι̇ȇ́ᴛ Ƅἀп ᴛҺα̑п ᴄἀɱ ᴛҺα̑́ƴ ɗαƴ ɗύ̛ᴛ ⱱὰ ƌαυ xօ́ᴛ ƙҺι̇ ƌȇ̓ п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ᴛι̇̀пҺ ɾα ᴛαƴ ҺὰпҺ Һα̣ ᴄօп ‌ցάι̇ ᴄὐα ɱι̇̀пҺ. Ϲυօ̣̂ᴄ ƌօ̛̀ι̇ п‌ցᾰ́п п‌ցὐι̇ ᴄὐα Ƅé Α. ƌα̃...

lên đầu trang