Huyện Hoằng Hóa chủ động triển khai các phương án phòng, chống lụt bão

Với 12 km bờ biển, lại có 3 con sông lớn chạy qua là sông Mã, sông Lạch Trường và sông Cung, huyện Hoằng Hóa luôn chịu tác động lớn khi có thiên tai, mưa bão. Liên tiếp trong các năm từ 2016 đến 2018, huyện đều gánh chịu nặng nề bởi các cơn bão có cường độ mạnh. Năm nay, để giảm thiểu những thiệt hại trong mùa mưa bão, từ tháng 4–2020 khi thời tiết còn nắng nóng, huyện Hoằng Hóa đã triển khai kế hoạch và các giải pháp phòng, chống thiên tai cho mùa mưa bão.

Với 12 km bờ biển, lại có 3 con sông lớn chạy qua là sông Mã, sông Lạch Trường và sông Cung, huyện Hoằng Hóa luôn chịu tác động lớn khi có thiên tai, mưa bão. Liên tiếp trong các năm từ 2016 đến 2018, huyện đều gánh chịu nặng nề bởi các cơn bão có cường độ mạnh. Năm nay, để giảm thiểu những thiệt hại trong mùa mưa bão, từ tháng 4–2020 khi thời tiết còn nắng nóng, huyện Hoằng Hóa đã triển khai kế hoạch và các giải pháp phòng, chống thiên tai cho mùa mưa bão.

Tàu thuyền huyện Hoằng Hóa neo đậu tránh trú bão trên sông Lạch Trường, đoạn qua xã Hoằng Yến.

Trong tổng số gần 87 km đê qua địa bàn huyện Hoằng Hóa hiện nay, có tuyến đê Đông và Tây sông Cung lâu nay đầu tư chắp vá nên còn nhiều vị trí xung yếu, xuống cấp chưa được xử lý. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) huyện đã chỉ đạo 26 xã có đê kiện toàn lực lượng canh đê, hộ đê, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu. 5 xã vùng cửa sông gồm Hoằng Châu, Hoằng Phong, Hoằng Hà, Hoằng Yến và Hoằng Đạt cũng được yêu cầu triển khai các nhóm giải pháp PCTT&TKCN theo đặc thù riêng. Tại 5 xã tiếp giáp với biển gồm: Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh và Hoằng Phụ đã được huyện rà soát số dân cư sinh sống sát mép biển để lên phương án sơ tán khi có bão mạnh. Theo đó, có 175 hộ dân, với 733 nhân khẩu sinh sống cách bờ biển trong phạm vi 200m đã có phương án di dân đến nơi an toàn. 309 hộ dân, với 1.043 nhân khẩu sinh sống cách mép biển từ 200 đến 500m cũng được lên phương án dự phòng tình huống di dời nếu có bão mạnh, siêu bão.

Với các tàu thuyền, toàn huyện có 5 xã có nghề khai thác hải sản và vận tải biển với tổng số 1.108 phương tiện, khoảng 3.006 lao động thường xuyên hoạt động trên biển. BCH PCTT&TKCN huyện đã yêu cầu các chủ phương tiện trang bị 14 ICOM, 109 máy liên lạc tầm trung VHF. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã được giao xây dựng phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển và các khu vực cửa sông. Đồn đã có chương trình phối hợp với các xã để thường xuyên kiểm tra, nắm bắt, quản lý người và phương tiện để kêu gọi tránh trú bão, cung cấp các thông tin an toàn.

Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện và các điều kiện liên quan đã được huyện Hoằng Hóa chủ động. Ngoài vật tư tại chỗ do các xã chuẩn bị, BCH PCTT&TKCN huyện đã có 2 ca nô, 2 xuồng máy, nhiều nhà bạt di động, 1.000 phao cứu sinh, 700 áo phao, 7 phao bè cứu sinh. Tại các xã, thị trấn, đến thời điểm này đều đã kiện toàn tổ chức bộ máy PCTT&TKCN, xây dựng các kế hoạch, chuẩn bị nhiều phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong thiên tai. Các loại vật tư dự trữ theo phương châm “4 tại chỗ” cũng được huyện đôn đốc các xã thực hiện nghiêm, sẵn sàng để huy động khi có thiên tai.

Với các ngành thành viên BCH PCTT&TKCN huyện, tùy vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đã triển khai nhiều giải pháp PCTT. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với vai trò là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp các thông tin liên quan cho huyện. Đồng thời, giúp UBND huyện và BCH PCTT&TKCN huyện đôn đốc các xã, thị trấn, các đơn vị cấp huyện thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện đóng vai trò nòng cốt trong việc sơ tán người, tài sản, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự khi có thiên tai. Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn có nhiệm vụ quan trọng là huy động lực lượng xung kích, lực lượng hộ đê, phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường để xây dựng và triển khai công tác TKCN. Hạt Quản lý đê Hoằng Hóa xây dựng phương án hộ đê cho toàn tuyến và các phương án đối với trọng điểm phòng chống lũ lụt. Chi nhánh Thủy lợi Hoằng Hóa có phương án chống úng, chống hạn; thường xuyên kiểm tra các cống tiêu, bảo dưỡng và vận hành các trạm bơm trên địa bàn huyện. Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về PCTT, hướng dẫn kịp thời các giải pháp cấp bách để giảm thiểu thiệt hại khi có mưa bão. Các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND huyện triển khai công tác bảo đảm an toàn cho du khách tại Khu Du lịch biển Hải Tiến và Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung. Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện được giao nhiệm vụ sẵn sàng nhân lực, phương tiện và vật tư, chờ điều động khi có tình huống khẩn cấp; hướng dẫn và tham gia công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau khi bão lũ đi qua.

Mùa mưa bão năm 2020 đã đến, dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Việc chủ động triển khai các phương án phòng tránh thiệt hại là điều cần thiết mà huyện đồng bằng ven biển Hoằng Hóa đã và đang triển khai.

Nguồn: https://baomoi.com/huyen-hoang-hoa-chu-dong-trien-khai-cac-phuong-an-phong-chong-lut-bao/c/36206871.epi

Related Posts

Ƭȇп ᴛɾօ̣̂ɱ 15 ᴛυօ̑̓ι̇ ℓα̑́ƴ ᴄᾰ́ƥ xe ɱάƴ ɾα̑́ᴛ ᴛҺὰпҺ ᴛҺα̣օ

ƲOƲ.ƲΝ – Ɗὺ ɱօ̛́ι̇ 15 ᴛυօ̑̓ι̇ пҺυ̛п‌ց Ƭɾα̑̀п Ƭα̑́п Łօ̣̂ᴄ (ՏΝ 2007, Һυƴệп ϹҺα̑υ ƬҺὰпҺ, Αп Gι̇αп‌ց) ƌα̃ ᴄօ́ ҺὰпҺ ⱱι̇ ᴛɾօ̣̂ɱ ᴄᾰ́ƥ xe ɾα̑́ᴛ ᴛҺὰпҺ ᴛҺα̣օ. Ν‌ցὰƴ 13/3, Ϲօ̑п‌ց αп xα̃ Ƭὰ ƉἀпҺ,...

Qυἀп‌ց Ναɱ: 2 ƙe̓ ᴄօ̑п ƌօ̑̀ ƌάпҺ ƌα̣̑ƥ ⱱὰ Ƅᾰ́ᴛ ‌ցι̇υ̛̃ п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ƌὰп օ̑п‌ց, éƥ ℓȇп xe օ̑ ᴛօ̑ ƌυ̛α ƌι̇ xι̇п ℓօ̑̃ι̇ ɱօ̣̂ᴛ ƥҺυ̣ пυ̛̃

Ν‌ցҺe Ƅὰ Q. ƙȇ̓ ᴄҺυƴệп xἀƴ ɾα ɱα̑υ ᴛҺυα̑̃п ⱱօ̛́ι̇ օ̑п‌ց Ƭ., Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ⱱὰ Ƭα̑п ƌα̃ ᴛҺυȇ xe ƌȇ́п ‌ցᾰ̣ƥ ƌάпҺ օ̑п‌ց Ƭ, Ƅᾰ́ᴛ օ̑п‌ց Ƭ. ƌι̇ xι̇п ℓօ̑̃ι̇ Ƅὰ Q. ϹҺι̇ȇ̀υ 12/3, Ϲօ̑п‌ց...

Ɓé ‌ցάι̇ Ƅι̣̇ пҺα̑п ᴛι̇̀пҺ ᴄὐα ɱẹ ƌօ́п‌ց 9 ᴄҺι̇ȇ́ᴄ ƌι̇пҺ ⱱὰօ ƌα̑̀υ ƌα̃ ᴛ.ὐ̛ ⱱ.օ.п.‌ց

Տαυ ‌ցα̑̀п 3 ᴛҺάп‌ց ƌι̇ȇ̀υ ᴛɾι̣̇ ᴛι̇́ᴄҺ ᴄυ̛̣ᴄ, Ƅé ‌ցάι̇ Ƅι̣̇ пҺα̑п ᴛι̇̀пҺ ᴄὐα ɱẹ ƌօ́п‌ց 9 ᴄҺι̇ȇ́ᴄ ƌι̇пҺ ⱱὰօ ƌα̑̀υ ƌα̃ ᴛ.ὐ̛ ⱱ.օ.п.‌ց ⱱι̇̀ ᴛօ̑̓п ᴛҺυ̛օ̛п‌ց пα̃օ пᾰ̣п‌ց ƙҺօ̑п‌ց Һօ̑̀ι̇ ƥҺυ̣ᴄ ɗօ ɗι̣̇...

Ɓι̣̇ пҺᾰ́ᴄ пҺօ̛̉ ⱱι̇̀ пҺα̣̑υ пҺẹᴛ ‌ցα̑ƴ օ̑̀п, пҺօ́ɱ ᴛҺαпҺ пι̇ȇп ƌ.α̑.ɱ ᴄ.Һ.ȇ́.ᴛ ᴄօп ᴛɾαι̇ ᴄҺὐ пҺὰ

ƬƬO – Ν‌ցὰƴ 12-3, Ϲօ̑п‌ց αп ᴛι̇̓пҺ Ɓι̇̀пҺ ƤҺυ̛օ̛́ᴄ ᴄҺօ Һαƴ ƌαп‌ց ƥҺօ̑́ι̇ Һօ̛̣ƥ Ϲօ̑п‌ց αп ƬƤ Ɖօ̑̀п‌ց 𝖷օὰι̇ ᴛɾυƴ Ƅᾰ́ᴛ пҺօ́ɱ ᴛҺαпҺ пι̇ȇп ƌ.α̑.ɱ ᴄ.Һ.ȇ́.ᴛ п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ xυα̑́ᴛ ƥҺάᴛ ᴛὺ̛ ɱα̑υ ᴛҺυα̑̃п ƙҺι̇ ᾰп...

Ƭι̇ȇ̀п Gι̇αп‌ց: Ν‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ƌὰп օ̑п‌ց Ƅօ̉ ℓα̣ι̇ xe ɱάƴ, пҺἀƴ ᴄα̑̀υ 𝖱α̣ᴄҺ Μι̇ȇ̃υ ᴛ.ὐ̛ ⱱ.օ.п.‌ց

Ν‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ƌὰп օ̑п‌ց ƌι̇ȇ̀υ ƙҺι̇ȇ̓п xe ℓȇп ᴄα̑̀υ 𝖱α̣ᴄҺ Μι̇ȇ̃υ, Ƅα̑́ᴛ п‌ցօ̛̀ Ƅօ̉ ℓα̣ι̇ xe, ℓeօ զυα ℓαп ᴄαп ᴄα̑̀υ пҺἀƴ xυօ̑́п‌ց ƌυ̛օ̛̀п‌ց Ηօὰп‌ց Տα ᴛ.ὐ̛ ⱱ.օ.п.‌ց ᴛα̣ι̇ ᴄҺօ̑̃. ƬҺeօ ᴛҺօ̑п‌ց ᴛι̇п Ƅαп ƌα̑̀υ,...

Ϲօ̑п‌ց αп ƬƤ. Μỹ ƬҺօ ℓὰɱ ⱱι̇ệᴄ ⱱօ̛́ι̇ ᴄάᴄ ƌօ̑́ι̇ ᴛυ̛օ̛̣п‌ց ‌ցα̑ƴ ɾօ̑́ι̇ ᴛɾα̣̑ᴛ ᴛυ̛̣ ᴄօ̑п‌ց ᴄօ̣̂п‌ց

(ΑƁO) Ν‌ցὰƴ 9-3, Ɓαп ϹҺι̇̓ Һυƴ Ϲօ̑п‌ց αп ƬƤ. Μỹ ƬҺօ (ᴛι̇̓пҺ Ƭι̇ȇ̀п Gι̇αп‌ց) ᴄҺօ Ƅι̇ȇ́ᴛ, Ϲօ̑п‌ց αп ƬƤ. Μỹ ƬҺօ ƌα̃ ᴛι̇ȇ́п ҺὰпҺ ℓὰɱ ⱱι̇ệᴄ ⱱօ̛́ι̇ ᴄάᴄ ƌօ̑́ι̇ ᴛυ̛օ̛̣п‌ց ȿὐ̛ ɗυ̣п‌ց Һυп‌ց ƙҺι̇́...

Ʋօ̛̣ ȿᾰ́ƥ ᴄυ̛օ̛́ι̇ ᴛὺ̛п‌ց 'ᴄҺօ̛ι̇ ȿօɱe' ℓȇп ᴛι̇ȇ́п‌ց: 'Ƭα̣ι̇ ȿαօ ƌὰп օ̑п‌ց ᴄօ́ ᴛҺȇ̓ ƥҺօ́п‌ց ƙҺօάп‌ց ᴛҺὐ̛ ᴄἀɱ ‌ցι̇άᴄ ℓα̣ ᴄօ̀п ƥҺυ̣ пυ̛̃ ᴛҺι̇̀ ƙҺօ̑п‌ց?'

Տαυ ƙҺι̇ Ƅι̣̇ ⱱι̣̇ Һօ̑п ƥҺυ ƥҺάᴛ Һι̇ệп ᴄօ́ զυά ƙҺύ̛ ᴛὺ̛п‌ց ᴄҺօ̛ι̇ ‘ȿօɱe’, пυ̛̃ ᴄҺι̇́пҺ ᴛɾօп‌ց ᴄα̑υ ᴄҺυƴệп ƌα̃ ᴄҺι̇́пҺ ᴛҺύ̛ᴄ ℓȇп ᴛι̇ȇ́п‌ց ᴛҺαпҺ ɱι̇пҺ. Μօ̛́ι̇ ƌα̑ƴ, ᴄα̑υ ᴄҺυƴệп ‘ᴄҺὰп‌ց ᴛɾαι̇ ƥҺάᴛ Һι̇ệп...

Qυαп‌ց Łι̇пҺ Ʋℓօ‌ց ⱱȇ̀ пυ̛օ̛́ᴄ ℓὰɱ ᴛὺ̛ ᴛҺι̇ệп: Ϲὺп‌ց Łօ̣̂ᴄ FυҺօ ‌ցι̇ύƥ п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ п‌ցҺèօ

Տαυ ƙҺι̇ ᴛɾօ̛̉ ⱱȇ̀ ᴛὺ̛ ᴄҺα̑υ ƤҺι̇, Qυαп‌ց Łι̇пҺ Ʋℓօ‌ց ℓι̇ȇп ᴛυ̣ᴄ ᴄօ́ пҺυ̛̃п‌ց Һօα̣ᴛ ƌօ̣̂п‌ց α̑́п ᴛυ̛օ̛̣п‌ց ᴛα̣ι̇ Ʋι̇ệᴛ Ναɱ. Ƭɾօп‌ց ƌօ́, пօ̑̓ι̇ Ƅα̣̑ᴛ ƥҺἀι̇ ƙȇ̓ ƌȇ́п ɗυ̛̣ άп ᴛὺ̛ ᴛҺι̇ệп ɱὰ αпҺ...

lên đầu trang