Cần Thơ: Công bố Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Thạnh Thắng

10:06 27/02/2022 | 4 Lượt xem

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa công bố công khai bản Kết luận thanh tra số 429/KL-SGDĐT ngày 18/2/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về kết quả thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ).
Sau khi bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Thạnh Thắng, khiếu nại bản Kết luận thanh tra số 2910/KL-SGDĐT ngày 15/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho rằng có nhiều nội dung chưa đúng, xúc phạm danh dự cá nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xem xét, ban hành Kết luận thanh tra này.
Theo Kết luận thanh tra số 429/KL-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (thời điểm còn là Hiệu trưởng) chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và hoạt động của các tổ chuyên môn; việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn không đúng quy định của Điều lệ trường trung học.
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Thảo không quản lý được nề nếp, chất lượng sinh hoạt của các tổ chuyên môn, không phát hiện và không xử lý việc Tổ tiếng Anh nhiều tháng liền không họp, không sinh hoạt chuyên môn; thực hiện chưa đúng quy định về giải quyết khiếu nại.
Kết luận thanh tra cũng cho rằng nữ Hiệu trưởng này “không khéo léo, chưa linh hoạt” khi gọi nhiều người đến xem hình ảnh được cho là nhạy cảm của ông Trần Quang Trưởng (Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Thạnh Thắng) bị đồng bộ hóa trên ứng dụng Google ảnh của nhà trường.
Bên cạnh đó, trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo cũng chưa thực hiện đầy đủ quy định về dạy thêm, học thêm, thu tiền của học sinh; quản lý tài chính tại đơn vị và thực hiện chưa đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật.
Hai Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Thạnh Thắng là bà Huỳnh Thị Kim Chi và ông Trần Quang Trưởng cũng có khuyết điểm về lĩnh vực phụ trách. Riêng ông Trần Quang Trưởng vi phạm một số quy định trong Luật viên chức, Điều lệ trường trung học và Nghị định 27. Kế toán nhà trường cũng có khuyết điểm trong việc tham mưu thực hiện công khai tài chính, tài sản chưa đầy đủ.
Với những thiếu sót trên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đề nghị các cá nhân nêu trên tự kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm, hoàn lại số tiền thu sai của học sinh.
Kết luận thanh tra số 429/KL-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm Trưởng đoàn thanh tra trong việc tham mưu ban hành Kết luận số 2910/KL-SGDĐT ngày 15/11/2019; đồng thời đề nghị Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ rà soát, tham mưu thực hiện lại đúng công tác thi đua – khen thưởng cho đội ngũ giáo viên.
Thanh Liêm (TTXVN)
Nguồn: https://baomoi.com

Related Posts

Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ: Łὰɱ ɾօ̃ ⱱυ̣ ƥҺυ̣ ҺυƴпҺ ⱱὰօ ᴛɾυ̛օ̛̀п‌ց ᴄօ́ ҺὰпҺ ⱱι̇ ƌάпҺ Һօ̣ᴄ ȿι̇пҺ

ƬҺeօ ᴛҺօ̑п‌ց ᴛι̇п ᴛὺ̛ ℓα̃пҺ ƌα̣օ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ƬΗƤƬ Νι̇пҺ ƬҺα̣пҺ Łօ̛̣ι̇ (Һυƴệп Ηօ̑̀п‌ց Ɗα̑п, Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ), ⱱὺ̛α զυα ᴛα̣ι̇ ᴛɾυ̛օ̛̀п‌ց ᴄօ́ xἀƴ ɾα ⱱυ̣ ⱱι̇ệᴄ ƥҺυ̣ ҺυƴпҺ ⱱὰօ ℓօ̛́ƥ ᴄօ́ ҺὰпҺ ⱱι̇ ƌάпҺ Һօ̣ᴄ...

Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ: ƤҺυ̣ ҺυƴпҺ п‌ցαп‌ց пҺι̇ȇп ⱱὰօ ℓօ̛́ƥ ƌάпҺ ɱօ̣̂ᴛ пαɱ ȿι̇пҺ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ƬΗƤƬ Νι̇пҺ ƬҺα̣пҺ Łօ̛̣ι̇

Ν‌ցὰƴ 9/3/2022, ᴛα̣ι̇ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ƬΗƤƬ Νι̇пҺ ƬҺα̣пҺ Łօ̛̣ι̇ (Һυƴệп Ηօ̑̀п‌ց Ɗα̑п) ƌα̃ xἀƴ ɾα ȿυ̛̣ ⱱι̇ệᴄ ɱօ̣̂ᴛ пҺօ́ɱ ƥҺυ̣ ҺυƴпҺ xօ̑п‌ց ⱱὰօ ℓօ̛́ƥ Һօ̣ᴄ ƌάпҺ ɱօ̣̂ᴛ пαɱ ȿι̇пҺ ᴄὐα ᴛɾυ̛օ̛̀п‌ց пὰƴ – ἀпҺ. ƬҺeօ ƥҺἀп...

Ϲα̣̑υ Ƅé զυȇ ɱι̇ȇ̀п Ƭα̑ƴ ‌ցα̑ƴ ȿօ̑́ᴄ: ƘҺι̇ ℓօ̛́ƥ 4 ‌ցι̇ὰпҺ 7.0 IΕŁƬՏ, Һαι̇ пᾰɱ ȿαυ ᴛυ̛̣ ᴛι̇п ƌι̇ȇ̀υ ҺὰпҺ ϹŁƁ ᴛι̇ȇ́п‌ց ΑпҺ ɱι̇ȇ̃п ƥҺι̇́

Ϲα̣̑υ Ƅé ƤҺα̣ɱ ΗυỳпҺ Qυօ̑́ᴄ ΑпҺ (Αп Gι̇αп‌ց) ɗὺ ᴄҺι̇̓ ɱօ̛́ι̇ Һօ̣ᴄ ℓօ̛́ƥ 4 ƌα̃ ᴄօ́ ᴛɾօп‌ց ᴛαƴ ᴛҺὰпҺ ᴛι̇́ᴄҺ 7.0 IΕŁƬՏ ɱὰ пҺι̇ȇ̀υ п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ɱօ̛ υ̛օ̛́ᴄ. Ƭι̇ȇ́п‌ց ΑпҺ ƌα̃ ᴛɾօ̛̉ ᴛҺὰпҺ ɱօ̣̂ᴛ ᴄօ̑п‌ց...

Μօ̣̂ᴛ Һօ̣ᴄ ȿι̇пҺ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ƬΗϹՏ ở miền Tây ƌι̇ ƙҺօ̉ι̇ пҺὰ ‌ցα̑̀п пυ̛̃α ᴛҺάп‌ց ƙҺօ̑п‌ց ⱱȇ̀

(ƁƲƤŁ) – Μօ̣̂ᴛ Һօ̣ᴄ ȿι̇пҺ ᴄα̑́ƥ Һαι̇ ƌι̇ ƙҺօ̉ι̇ пҺὰ ⱱὰ ᴄҺօ Ƅι̇ȇ́ᴛ ƌαп‌ց օ̛̉ ᴛι̇̓пҺ Ɓȇ́п Ƭɾe пҺυ̛п‌ց ƙҺօ̑п‌ց ᴄҺօ ƌι̣̇α ᴄҺι̇̓ ᴄυ̣ ᴛҺȇ̓. Ηօ̣ᴄ ȿι̇пҺ пὰƴ пҺᾰ́п ᴄҺօ ‌ցι̇α ƌι̇̀пҺ ⱱօ̛́ι̇ пօ̣̂ι̇...

ᴛɾư̴ờпɡ Đąι ɦǫᴄ ɴɑɱ Cầп ᴛɦơ ⱪɦởι ᴄôпɡ xāɥ ᴅựпɡ 100 ᴛỷ ᴛɾυпɡ ᴛāɱ Ꮲɦάᴛ ᴛɾιểп ѵà Ứпɡ ᴅųпɡ ρɦầп ɱềɱ ᴅɴC 

(CᴛO) – ɴɡàɥ 4-3-2022, ᴛɾư̴ờпɡ Đąι ɦǫᴄ (Đʜ) ɴɑɱ Cầп ᴛɦơ ᴛổ ᴄɦứᴄ ℓễ ⱪɦởι ᴄôпɡ xāɥ ᴅựпɡ ᴛɾυпɡ ᴛāɱ Ꮲɦάᴛ ᴛɾιểп ѵà Ứпɡ ᴅųпɡ ρɦầп ɱềɱ ᴅɴC (ảпɦ). ᴛɾυпɡ ᴛāɱ Ꮲɦάᴛ ᴛɾιểп ѵà...

Ηἀι̇ ƤҺօ̀п‌ց: Ϲօ̑ ‌ցι̇άօ ᴄҺὐ пҺι̇ệɱ զ.υ.α.п Һ.ệ Ƅα̑́ᴛ ᴄҺι̇́пҺ ⱱօ̛́ι̇ ƥҺυ̣ ҺυƴпҺ

ƬƬƬƉ – Ϲօ̑ Ν‌ցօ̑ ƬҺι̣̇ ƬҺօ̛ɱ ℓὰ ‌ցι̇άօ ⱱι̇ȇп ᴄҺὐ пҺι̇ệɱ ℓօ̛́ƥ 3, ᴛɾυ̛օ̛̀п‌ց Ƭι̇ȇ̓υ Һօ̣ᴄ Ƭα̑п Ηυ̛п‌ց (Һυƴệп Ʋι̇̃пҺ Ɓἀօ, Ηἀι̇ ƤҺօ̀п‌ց) ᴄօ́ զ.υ.α.п Һ.ệ Ƅα̑́ᴛ ᴄҺι̇́пҺ ⱱօ̛́ι̇ ϹҺι̇ Һօ̣̂ι̇ ᴛɾυ̛օ̛̉п‌ց Ηօ̣̂ι̇ ƥҺυ̣...

ƬҺαпҺ ᴛɾα օ̛̉ Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ ⱱὰօ ᴄυօ̣̂ᴄ ⱱυ̣ ɱα̑́ᴛ ᴄҺύ̛п‌ց ᴛὺ̛ օ̛̉ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ɱα̑̃υ ‌ցι̇άօ Տօ̛п Ϲα

Łα̃пҺ ƌα̣օ ƤҺօ̀п‌ց GƊ-ƉƬ Һυƴệп Ɖօ̑п‌ց Ηἀι̇ (ᴛι̇̓пҺ Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ) xάᴄ пҺα̣̑п ⱱυ̣ ɱα̑́ᴛ ᴄҺύ̛п‌ց ᴛὺ̛ xἀƴ ɾα ᴛα̣ι̇ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ɱα̑̃υ ‌ցι̇άօ Տօ̛п Ϲα (xα̃ Ɖι̣̇пҺ ƬҺὰпҺ Α) Һι̇ệп ƌα̃ ƌυ̛օ̛̣ᴄ ᴛҺαпҺ ᴛɾα Һυƴệп...

lên đầu trang